ΜΕΛΗ - MEMBERS

   
     

 

ΕΨΙΛΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μη ενημερωτικό γενικής φύσεως, πολιτιστικό, κοινωνικό, μουσικό και ψυχαγωγικό.

 

Η Έψιλον Τηλεόραση είναι ένας από τους τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς του Τηλεοπτικού Χάρτη 19 για την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια και έχει ως έδρα την Λιβαδειά.

 

Ιδρύθηκε το 1995 από το πρώην υπουργό Α. Τσιπλάκο και τις παραγωγικές τάξεις της Βοιωτίας, ενώ από το 2004 διατηρεί στούντιο στο Ίλιον Αττικής και από το 2007 στη Χαλκίδα.

 

Αναλογικά κανάλια εκπομπής: 22 UHF Πάρνηθα, 51 UHF Χλωμό Φθιώτιδας, 55 UHF Προφήτης Ηλίας Λιβαδειάς και 62 UHF Ξεροβούνι Παρνασσού. Το 2008 έλαβε έγκριση ψηφιακής εκπομπής, από το Χλωμό όρος και το Κρίκελλο Ευρυτανίας στον Δίαυλο 53.

 

Κάτοχοι μετοχών την 8/07/2012:

  • Ιωάννης Ε. Πανταζόπουλος, Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών D.Sc.: 40.00%
  • Ιωάννης Α. Τσιπλάκος, Οικονομολόγος: 30.00%
  • Χρήστος Α. Τσιπλάκος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός: 30.00%

 

Ιστοσελίδα: http://etv-hellas.net

 


 


EPSILON TV
 

PROGRAMME
Not informative general, cultural, social, musical entertainment.


 

“Epsilon Television” (or "ETV") is one of the three TV channels of the Region of Eastern Central Greece and the Evia, based in the city of Livadeia.

 

Founded in 1995 by former Minister Aristides Tsiplakos and the productive classes of Boeotia . On 2004 maintained studios in Athens (Ilion) and on 2007 in Chalcis.

 

Epsilon TV, from 1995 until August 2014 was transmitting in Analog Mode from Parnes Mountain of Attica (UHF CH22), from Chlomon Mountain of Fthiotida (UHF CH51), from Profit Elias of Livadia (UHF CH55) and from Parnassus Mountain (UHF CH62). On 2008 was approved for Digital Transmission, together with the two other television stations of the same Region (Ena TV and Star Channel), so from August 2014 started its Digital transmission from Parnes Mountain and from November of 2014 switched all its Analog Transmissions in Digital mode. Now all the three TV Channels of Central Greece are transmitting in Digital from the Channel 53 UHF/SFN, to all of Central Greece and Evia island, including a big part of Athens, covering an area of more than 6 million residents.

 

Company's shareholder structure on 8/07/2012:

  • John E. Pantazopoulos, Telecommunication Engineer D.Sc.: 40.00%
  • John A. Tsiplakos, Economist: 30.00%
  • Christos A. Tsiplakos, Electronic Engineer: 30.00%

Web Page: http://etv-hellas.net