ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

UNION OF REGIONAL TELEVISIONS OF GREECE

Αρχική Σελίδα Διοικ. Συμβούλιο Μέλη Ανακοινώσεις Είδήσεις Απόψεις Επικοινωνία Σύνδεσμοι


ΜΕΛΗ - MEMBERS
 


 

 

 

ΕΨΙΛΟΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μη ενημερωτικό γενικής φύσεως, πολιτιστικό, κοινωνικό, μουσικό και ψυχαγωγικό.

 

Η Έψιλον Τηλεόραση είναι ένας από τους τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς του Τηλεοπτικού Χάρτη 19 για την Ανατολική Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια και έχει ως έδρα την Λιβαδειά.

 

Ιδρύθηκε το 1995 από το πρώην υπουργό Α. Τσιπλάκο και τις παραγωγικές τάξεις της Βοιωτίας, ενώ από το 2004 διατηρεί στούντιο στο Ίλιον Αττικής και από το 2007 στη Χαλκίδα.

 

Αναλογικά κανάλια εκπομπής: 22 UHF Πάρνηθα, 51 UHF Χλωμό Φθιώτιδας, 55 UHF Προφήτης Ηλίας Λιβαδειάς και 62 UHF Ξεροβούνι Παρνασσού. Το 2008 έλαβε έγκριση ψηφιακής εκπομπής, από το Χλωμό όρος και το Κρίκελλο Ευρυτανίας στον Δίαυλο 53.

 

Κάτοχοι μετοχών την 8/07/2012:

  • Ιωάννης Ε. Πανταζόπουλος, Μηχανικός Τηλεπικοινωνιών D.Sc.: 40.00%
  • Ιωάννης Α. Τσιπλάκος, Οικονομολόγος: 30.00%
  • Χρήστος Α. Τσιπλάκος, Ηλεκτρονικός Μηχανικός: 30.00%

 

Ιστοσελίδα: http://etv-hellas.net

 


 


EPSILON TV
 

PROGRAMME
Not informative general, cultural, social, musical entertainment.


 

“Epsilon Television” (or "ETV") is one of the three TV channels of the Region of Eastern Central Greece and the Evia, based in the city of Livadeia.

 

Founded in 1995 by former Minister Aristides Tsiplakos and the productive classes of Boeotia . On 2004 maintained studios in Athens (Ilion) and on 2007 in Chalcis.

 

Analog Transmission: 22 UHF Parnes Attica, 51 UHF from Chlomon Mountain at Fthiotida, 55 UHF from P. Elias of Livadia, 62 UHF from Parnassus Mountain. On 2008 was approved for Digital Transmission, together with two other television stations of the same Region.

 

Company's shareholder structure on 8/07/2012:

  • John E. Pantazopoulos, Telecommunication Engineer D.Sc.: 40.00%
  • John A. Tsiplakos, Economist: 30.00%
  • Christos A. Tsiplakos, Electronic Engineer: 30.00%

Web Page: http://etv-hellas.net